همکاران

محمدفاضل موحدی‌محب

مدیرعامل گروه آموزشی آما

سیدعلی حسینی‌نژاد

معاون آموزش

یاسین بهادری

معاون تولید

علی‌اصغر طالب‌حقیقی

معاون ارتباطات

سیدمحمدمهدی فخاری

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

سیدمحمدامین ذاکررضوی

مدیر هنری

سیدمحمدمهدی ربیعی

مدیر فنی

ابوالفضل شاه‌محمدی

مدیر داخلی

سیدعلی‌اکبر حسینی‌زاده

اپراتور تدوین

عباس درویشی

اپراتور تدوین

ابوالفضل ابراهیمی

اپراتور تدوین

سیدمحمدحسن سایبان

اپراتور استودیو

محمدمهدی فلاحت‌دوست

نویسنده

سیدمحمدحسین حسینی‌زاده

مسئول کیفی و محتوایی