دوره‌های حقوقی

جرائم مالی و اقتصادی

مدرس: فرهود فهیم

مشاهده دوره

موجر و مستاجر

مدرس: فرهود فهیم

مشاهده دوره

قاچاق کالا

مدرس: فرهود فهیم

مشاهده دوره

حقوق خانواده

مدرس: علی امیری

مشاهده دوره

جرائم سایبری

مدرس: فرهود فهیم

مشاهده دوره

پیشگیری از وقوع جرم

توضیجات بیشتر

پیشگیری از وقوع جرم

مدرس: فرهود فهیم

در حال انتشار