روش تحقیق

توضیحات بیشتر

روش تحقیق

سلمان حسین زاده

عربی در سفر

توضیحات بیشتر

عربی در سفر

مدرس: امیرحسین رضوانی

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

توضیحات بیشتر

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

واژه پرداز پیشرفته (Word)

صفحه گسترده پیشرفته (Excel)

ارائه مطلب پیشرفته (PowerPoint)

گویندگی

توضیحات بیشتر

گویندگی

مدرس: امیر مهدی‌زاده

آشنایی با عکاسی

توضیحات بیشتر

آشنایی با عکاسی

مدرس: علیرضا زارعی

عکاسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

عکاسی پیشرفته

مدرس: سیدعلی مظلومی

دکوراسیون داخلی

توضیحات بیشتر

دکوراسیون داخلی

مدرس: سلمان حسین زاده

اقتصاد خانواده‎‌ی موحد

توضیحات بیشتر

اقتصاد خانواده‎‌ی موحد

مدرس: محمدجواد توکلی