دوره‌های فنی مهارتی

دکوراسیون داخلی

مدرس: زکیه مکارم

در حال انتشار

انگلیسی در سفر

مدرس: فاطمه میرزابیگی

در حال انتشار

ارائه مطلب پیشرفته (PowerPoint)

مدرس: وحید غفاریان

مشاهده دوره

گویندگی و فن بیان

مدرس: امیر مهدی‌زاده

مشاهده دوره

آشنایی با عکاسی

مدرس: علیرضا زارعی

مشاهده دوره

صفحه گسترده پیشرفته (Excel)

مدرس: وحید غفاریان

مشاهده دوره

اقتصاد خانواده‎‌ی موحد

مدرس: محمدجواد توکلی

مشاهده دوره

عربی در سفر

مدرس: امیرحسین رضوانی

مشاهده دوره

واژه پرداز پیشرفته (Word)

مدرس: وحید غفاریان

مشاهده دوره

عکاسی رسانه

مدرس: نسرین شیخ حسن

در حال انتشار

چرتکه

مدرس: الهام سادات قریشی

در حال انتشار

نقشه‌کشی ساختمان

مدرس: عرفان نعمت اللهی

در حال انتشار