دوره‌های فنی مهارتی

روش تحقیق

سلمان حسین زاده

در حال انتشار

عربی در سفر

مدرس: امیرحسین رضوانی

مشاهده دوره

واژه پرداز پیشرفته (Word)

مدرس: وحید غفاریان

مشاهده دوره

گویندگی و فن بیان

مدرس: امیر مهدی‌زاده

مشاهده دوره

آشنایی با عکاسی

مدرس: علیرضا زارعی

مشاهده دوره

صفحه گسترده پیشرفته (Excel)

مدرس: وحید غفاریان

مشاهده دوره

اقتصاد خانواده‎‌ی موحد

مدرس: محمدجواد توکلی

مشاهده دوره

ارائه مطلب پیشرفته (PowerPoint)

مدرس: وحید غفاریان

مشاهده دوره

دکوراسیون داخلی

توضیحات بیشتر

دکوراسیون داخلی

مدرس: زکیه مکارم

در حال انتشار

عکاسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

عکاسی پیشرفته

مدرس: سیدعلی مظلومی

در حال انتشار