دوره‌های فضای مجازی

آشنایی با شبکه های اجتماعی و جنگ رسانه ای​

مدرس: محمد حسین ملاولی

مشاهده دوره

نکات فنی تولید محتوای تبلیغی​

مدرس: محمد سالارکیا

مشاهده دوره

انتخاب محتوای جذاب تبلیغی

مدرس: سیدمحمد حسینی‌نژاد

مشاهده دوره

سواد رسانه​

مدرس: محمد کرباسی

مشاهده دوره

آشنایی با فضای مجازی​

مدرس: محمد کرباسی

مشاهده دوره

نکات فنی تولیدات رسانه ای​

مدرس: سیدمحمدمهدی ربیعی‌هاشمی

مشاهده دوره