آشنایی با شبکه های اجتماعی و جنگ رسانه ای​

توضیحات بیشتر

آشنایی با شبکه های اجتماعی و جنگ رسانه ای​

مدرس: محمد حسن ملاولی

نکات فنی تولید محتوای تبلیغی​

توضیحات بیشتر

نکات فنی تولید محتوای تبلیغی​

مدرس: محمد سالارکی

انتخاب محتوای جذاب تبلیغی

توضیحات بیشتر

انتخاب محتوای جذاب تبلیغی

مدرس: سیدمحمد حسینی‌نژاد

سواد رسانه​

توضیحات بیشتر

سواد رسانه​

مدرس: محمد کرباسی

آشنایی با فضای مجازی​

توضیحات بیشتر

آشنایی با فضای مجازی​

مدرس: محمد کرباسی

نکات فنی تولیدات رسانه ای​

توضیحات بیشتر

نکات فنی تولیدات رسانه ای​

مدرس: سید محمد مهدی ربیعی هاشمی