باسمه تعالی

پیدایش

سه نفر بودیم با دستان خالی! خواستیم کاری برای آموزش کشورمان و جهان انجام بدهیم. همه چیز در دنیا به سمت سرعت و کیفیت و استاندارد حرکت می‌کند و آموزش مجازی هم مستثنی نیست. سه نفری خواستیم از این دنیای بزرگ تولید محتوا، سروسامانی به تولید محتوای آموزش مجازی بدهیم.

داستان

آما با چند هدف شکل گرفت: یکی آن که اگر گشتی در بسترهای عرضۀ محتوای آموزشی بزنیم متوجه می‌شویم که علوم انسانی مثل علوم پایه و مهندسی، آن‌گونه که شایسته است اقبالی در جهت تولید محتوا نداشته و متأسفانه محتواهای حرفه‌ای و مناسبی در این زمینه نداریم. ما در آما خواستیم خلأ نبود محتواهای انبوه علمی در فضای علوم انسانی را با مدرسینی که هر کدام در رشتۀ خود وزنه‌ای هستند پر کنیم. محتواهای سبک زندگی و هنر هم کم‌وبیش پیدا می‌شد ولی انسجام و تکنولوژی لازم را نداشت که آما قصد کرد این محتواها را هم در دسته‌بندی مشخصی ارائه کند.

اما مهم‌ترین علت شکل‌گیری «گروه آموزش آما» این بود که بسترهای عرضۀ محتوای آموزشی نمی‌توانند تمرکز کافی روی محتوای قابل ارائه داشته باشند. ما از روز اول عهد کردیم که حوزۀ کاری آما صرفاً تولید محتوا و تغذیۀ بسترهای عرضه باشد. به گونه‌ای که این مجموعه‌ها با خیال راحت به بازاریابی، ارتباط با مشتری عام، فروش، دسته‌بندی، پلتفرم و مواردی از این دست بپردازند و با اعتماد به محتوای تولیدشده توسط آما از تمرکز غیر حرفه‌ای روی محتواها بی‌نیاز باشند.

نشانه

آما هدف خود را نشانه گرفت. قرار بر این شد تا با برنامه‌ریزی منسجم و حرفه‌ای، کار متمرکزی جهت تهیۀ دسته‌بندی عناوین آموزشی شکل بگیرد و ذیل هر عنوان، دوره‌های متناسب با اساتید به‌نام و حرفه‌ای تهیه شود. هر دوره که به شکل میانگین، استاندارد ۱۰ جلسۀ ۱۲دقیقه‌ای را دارد، شامل سرفصل‌ها و زیرعنوان‌هایی است که محتوای دوره را نظم‌دهی می‌کند.

پس از دسته‌بندی محتوای علمی، نوبت به مسائل فنی تولید می‌رسد که در آما با بهره‌گیری از استانداردهای روز، مراحل ضبط و تدوین را در استودیوی آما طی چندین مرحله انجام می‌دهیم تا استانداردهای حرفه‌ای محتوای آموزشی حفظ شود.

آموزشیاری‌های استفاده شده در محتواهای تولیدی، یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز آما با مجموعه‌های مشابه است. آموزشیاری جهت برقراری ارتباط مناسب‌تر با دانشجو در راستای آموزش بهتر به کمک محتوا می‌آید.

تهیه و تنظیم محتوا در بسیاری از اوقات مستلزم تکمیل توسط «دفترچۀ آموزش دوره» و آزمون‌های میانی و پایانی است که این مرحله هم در آما اتفاق می‌افتد.

حالا

آن سه نفر که در ابتدای راه گفتیم، حال تبدیل به یک مجموعۀ حداقل ۲۰ نفری شده که همگی به‌شکل یکپارچه، مراحل آموزش، تولید و هرآنچه نیاز است را به شکل صنعتی پی می‌گیرند تا محتوای باکیفیت و آموزشی در اختیار علاقه‌مندان هر رشته قرار گیرد.

به امید پیشرفت روزافزون برای جامعۀ آموزشی و دوستداران یادگیری در ایران و جهان

بازگشت به بالا