رزومه اساتید

“*” indicates required fields

۱بخش اول – مشخصات کارفرما۲بخش دوم – انتخاب نوع۳بخش سوم – کیفیت۴بخش چهارم – آموزش۵بخش پنجم – حجم کار

بخش اول – مشخصات کارفرما

مشخصات فردی*بخش دوم – انتخاب نوع

نوع ویدیو را انتخاب کنید:

بخش سوم – کیفیت

انتخاب نوع بک‌گراند:
وایت باکس
بلک باکس
کروماکی

بخش چهارم – آموزش

مدرس
دانلود دستورالعمل همکاری با مدرس
 
برای ثبت اطلاعات مدرس کلیک کنید.

جنسیت


مدرک تحصیلی
سن
بخش پنجم – حجم کار

Please enter a number greater than or equal to ۱.

مدت هر جلسه


پیشنهاد ما جلسات ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای می‌باشد، هر جلسه‌ی ۶۰ دقیقه‌ی کلاس حضوری معادل ۲۰ دقیقه کلاس مجازی است.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله‌ی استاندارد حجم محتوای آموزشی مراجعه کنید.این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .